กำเนิดรามเกียรติ์ V2D 4 แผ่นจบ

กำเนิดรามเกียรติ์
  • in005
  • กำเนิดรามเกียรติ์ V2D 4 แผ่นจบ
  • พากย์ไทย
  • กำเนิดรามเกียรติ์
  • โปรดเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการ ราคา
    ฿100
  •  
กำเนิดรามเกียรติ์

 

เรื่องย่อ

 

          ณ กรุงอโยธยา มีกษัตริย์ผู้ดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์หนึ่ง มีนามว่า ทศรถ มหากษัตริย์ผู้นี้มีชายา 3 องค์ด้วยกัน อันมีนามว่า เกาศัลยา , ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามมิสามารถให้กำเนิดทายาทได้ จึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพรจากองค์เทพ และแล้วเทพอัคนีก็ประทานพรให้พวกนาง จนท้ายที่สุด พระนางเกาศัลยา ได้ให้กำเนิดโอรสนามว่า ราม พระนางไกยเกยี ให้กำเนิดโอรสนามว่า ภรต และส่วนพระนางสุมิตรา ให้กำเนิดโอรสฝาแฝด 2 พระองค์ มีนามว่า ลักษมณ์ และ ศัตรุฆณ์ RAMAYAN (รามเกียรติ์)

Views: 533