ยูอินนา Yoo in na

ยูอินนา Yoo in na
  • ยูอินนา Yoo in na

วันเกิด: 5 มิถุนายน 1982
ส่วนสูง / น้ำหนัก : 165cm / 44kg
อาชีพ : นักแสดง
การศึกษา : Department Secretary - KYUNGWON COLLEGE
สังกัดเอเจนซี่ : YG Entertainment
Views: 9270